ادامه رایزنی های عراقچی و اشمید درباره متن توافق از بعد از ظهر امروز

مهر نوشت:

رایزنی های عراقچی، روانچی و اشمید برای نگارش متن پیش نویس توافق جامع بعد از ظهر امروز در وین ادامه می یابد.

در ادامه رایزنی های تیم هسته ای کشورمان با اعضای 1+ 5 برای نگارش متن توافق جامع، عصر امروز سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی مذاکرات را با هلگا اشمید پی خواهند گرفت.

ششمین دور مذاکرات هسته ای کشورمان از روز چهارشنبه آغاز شده است . ایران و آمریکا به صورت سه جانبه و دوجانبه از روز چهارشنبه تاکنون 4 دور مذاکره داشته اند و معاونان وزیر خارجه کشورمان و معاون کاترین اشتون نیز در دو روز گذشته نگارش متن توافق را پی گرفته اند.

رایزنی ها قرار است تا 29 تیرماه ادامه داشته باشد.


23231

 

کد N376638