سلطانی در نطق میان دستور:

دولت در تخصیص اعتبارات استانی قانونی عمل کند

مجلس

گرد محرومیت و برخوردار نبودن از سهم چشمگیر و قابل توجه اعتبارات ملی و استانی با تمام ظرفیت ها از چهره ملی استان زدوده نشده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: دولت برای تحقق شعارهای خود و ایجاد امیدواری بین مردم تدبیری کارشناسی بیندیشد و در سرمایه گذاری و تقسیم امکانات بین استانها تعدیلی خداپسندانه و قانونی اعمال کند.

به گزارش ایلنا، امیرعباس سلطانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت:من به نمایندگی از مردم استانی که اگرچه از لحاظ جغرافیایی و وسعتی معادل یک درصد خاک ایران اسلامی را در بر می گیرد، اما به لحاظ غیرت، سخاوت و جوانمردی مردمانش در طول تاریخ و سرمایه های پیدا و نهان خدادادی پایتختی است برای همه ایران.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: بی انصافی است به این استان که یک درصد از خاک و 10 درصد از آب کشور را در اختیار دارد قدری تامل نکنیم. جای آن است که از همین جا بهارستان نشینان را به دیاری دعوت کنم که در این روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان بهارستان ایران و نگارستان یزدان است. قطب آب، کشاورزی، دامپروری و صنعتی خسته.

وی ادامه داد: گرد محرومیت و برخوردار نبودن از سهم چشمگیر و قابل توجه اعتبارات ملی و استانی با تمام ظرفیت ها از چهره ملی استان زدوده نشده است.

کد N376588