در گفتگو با مهر عنوان شد-1/

چرایی اختلاف نامزدهای دور دوم انتخابات افغانستان/ پیامدهای شکست عبدالله و پیروزی احمدزی