فرمانده کل ارتش از پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز بازدید کرد

سیاست داخلی

فرمانده کل ارتش همچنین از گردان قرارگاه، آشپزخانه صنعتی، آلرت پایگاه نیز دیدن کرد و با کارکنان پروازی به گفت‌وگو نشست.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی توان عملیاتی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز از این یگان نظامی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی با حضور در مجتمع اورهال پایگاه تبریز، ضمن دیدار با کارکنان فنی، از نزدیک در جریان آماده‌سازی جنگنده‌ها قرار گرفت.

وی در ادامه با حضور در باند پروازی، شاهد آمادگی دسته‌های پروازی جنگند‌ه‌های پایگاه جهت اجرای عملیات بود.

فرمانده کل ارتش همچنین از گردان قرارگاه، آشپزخانه صنعتی، آلرت پایگاه نیز دیدن کرد و با کارکنان پروازی به گفت‌وگو نشست.

کد N376245