قاضی پور در تذکر قانون اساسی:

دولت مکلف به بهره‌مند کردن همه افراد از خدمات تامین اجتماعی است

مجلس

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های تامین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 29 در جریان بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌ کنند، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک اصل قانونی است افزود: دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این اصل قانون اساسی است که یک عشایر بیمه شود و دولت مکلف است این کار را انجام دهد.

وی خطاب به باهنر رئیس جلسه ادامه داد: شما که همیشه مدافع قانون اساسی بوده اید بگوید که نسبت به این طرح ایرادی گرفته نشود تا هر چه زودتر روستائیان و عشایر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

این نماینده مردم با یاداوری اینکه دولتمردان در بین نمایندگان کاغذ پخش کرده و اعلام کرده‌اند صندوق بیمه بازنشستگی روستائیان و عشایر در دو سال اول ورشکسته خواهد شد گفت: در قانون اساسی که خون بهای شهدای اول انقلاب است آمده دولت مکلف است از درآمدهای عمومی، روستائیان و عشایر را بیمه کنند.

باهنر رئیس جلسه در پاسخ به اخطار نادر قاضی پور گفت: شما هم که راضی نیستید صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر دچار ورشکستگی شود.

کد N376102