با رای موافق نمایندگان:

روستائیان و عشایر با پرداخت مابه التفاوت بیمه بازنشسته می‌شوند

مجلس

روستائیان و عشایری که کمتر از نه سال حق بیمه پرداخت کرده اند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات سهم خود و سهم دولت به صورت یکجا و با قیمت روز بازنشسته شوند.

روستائیان و عشایری که کمتر از نه سال حق بیمه پرداخت کرده اند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات سهم خود و سهم دولت به صورت یکجا و با قیمت روز بازنشسته شوند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند با تبصره 1 ماده واحده طرح مذکور موافقت کردند.

در جریان بررسی تبصره 1 رجایی پیشنهاد الحاق عبارت "سهم خود و سهم دولت " را به تبصره 1 ارائه کرد که در نهایت نمایندگان با 157 رای موافق، 22 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

متن تبصره 1 ماده واحده به شرح زیر است:در صورتی که افراد مذکور کمتر از نه سال حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یکجا و با قیمت روز بازنشسته شوند.

کاتب نماینده مردم گرمسار در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: مقرر شده بود که براساس طرح مذکور از بار مالی که برای پرداخت بیمه توسط کشاورزان پرداخت می‌شود کاسته شود این درحالی است که براساس پیشنهاد مذکور روستائیان و عشایر باید هم سهم خود را بپردازند و هم سهم دولت را.

مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: پیشنهاد الحاق عبارت "سهم خود و سهم دولت " را به تبصره 1 بار مالی به دولت تحمیل نخواهد کرد.

کد N376074