محجوب در اخطار قانون اساسی:

با هیچ تعریفی نمی‌توان حقی را از کسی ضایع کرد

مجلس

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر پیری، از کارافتادگی، حوادث و سوانح و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی است. این در حالی است که آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد محروم کردن این عده از حقوق مسلم‌شان است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: با هیچ تعریفی نمی‌توان کسی را از حقی محروم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌کنند، در اخطاری با استناد به اصل 29 قانون اساسی گفت: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر پیری، از کارافتادگی، حوادث و سوانح و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی است. این در حالی است که آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد محروم کردن این عده از حقوق مسلم‌شان است.

وی در ادامه خطاب به هیات رئیسه گفت: شما با هیچ تعریفی نمی‌توانید کسی را از حقی محروم کنید، امیدوارم به اصل 29 توجه کنید و با تصویب این قانون یک عده را از حقوق خود محروم نکنید.

محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر محجوب با طرح این سوال که آیا شما بیمه‌ای را می‌شناسید که شرط و شروط نداشته باشد، اظهار داشت: قانون اساسی هیچ گاه بدون شرط نبوده است لذا این اخطار وارد نیست.

کد N376064