مشاور رسانه ای رییس جمهوری:

روند انتشار اخبار علمی مرتبط با دولت تسهیل می شود

کد N375747