پاپ تخریب محیط زیست را گناه عصر جدید خواند

محیط زیست,تخریب طبیعیت گناه عصر جدید

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز روز شنبه در گزارشی از کامپو باسو در ایتالیا، اعلام کرد که ˈپاپ فرانسیسˈ تخریب طبیعت و محیط زیست را از گناهان بارز عصر جدید خواند.

براساس این گزارش،وی امروز در سخنرانی خود در دانشگاه کشاورزی و صنایع ˈمولیزهˈ در شهر کامپو باسو در جنوب ایتالیا، با اعلام اینکه تخریب طبیعت یک گناه نابخشودنی در دوران مدرن است، خواستار احترام هر چه بیشتر مردم به طبیعت شد.

پاپ فرانسیس با اعلام اینکه باید از مواهب زمین بدون سوء استفاده و آسیب رساندن به آن بهره برد، افزود : یکی از چالش های عصر جدید این است که بتوانیم بدون آسیب رسانی به جهان آفرینش به توسعه دست یابیم.

رسانام**1378** 1447*1547
کد N375588