رایزنی‌ سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و معاون اشتون

سیاست خارجی

معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و نیز معاون کاترین اشتون در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر دیدار کردند.

معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و نیز معاون کاترین اشتون در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، چهارمین روز از مذاکرات ایران و 1+5 با دیدار عراقچی و اشمید برای ادامه نگارش متن توافق جامع آغاز شد که تا عصر امروز ادامه داشت.

کد N375504