اولین تصاویر منتشر شده از خلیفه داعشی/ ادعای داعش مبنی بر خطبه خواندن البغدادی در مسجد موصل

کد N375470