دادگاه بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت برگزار می‌شود

سیاست داخلی

شکایت ما از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی همچنان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است.

وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به پالیزدار از رسیدگی به اتهامات بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران در صبح فردا خبر داد.
مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت:‌ پیمان حاج محمود عطار در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌قضاییه به حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت، 22 روز بازداشت موقت می‌شود که پس از آزاد شدن از زندان و تبرئه از تمامی اتهامات، تحت عنوان بازداشت غیرقانونی از بازپرس صادر کننده حکم بازداشت و دادستان وقت شکایت می‌کند که پرونده پس از بررسی در دادسرای انتظامی قضات و کارکنان دولت، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران ارسال می‌شود.
وکیل عطار ادامه داد: پس از رسیدگی به این پرونده، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می‌شود که به دلیل اینکه در حکم صادره نسبت به پرداخت ضرر و زیان موکل هیچ اشاره‌ای نشده است،‌نسبت به حکم اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی با بیان اینکه حکم صادره در دیوان عالی نقض و برای رسیدگی نسبت به اعتراض موکل به شعبه رسیدگی کننده اعاده شد،‌ اظهار کرد: شکایت ما از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی همچنان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است.

کد N375467