نعمتی در گفت‌وگو با ایلنا:

استیضاح وزیر علوم هنوز به هیئت رئیسه نرسیده است

مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر وصول طرح استیضاح وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس را تكذیب كرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر قرار گرفتن استیضاح وزیر علوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس را تكذیب كرد.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به قوت گرفتن خبر طرح استیضاح وزیر علوم توسط مجلس در رسانه‌های مختلف، گفت: تاكنون طرحی مبنی بر استیضاح فرجی دانا به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده نشده است.

پیش از این برخی رسانه‌ها از ارسال طرح استیضاح وزیر علوم به هیئت رئیسه خبر داده بودند این در حالی است كه سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز یش تر در ارتباط با این موضوع به خبرنگار ایلنا گفته بود:یک سری صحبت‌هایی در هیات رییسه مجلس صورت گرفته تا در هفته آتی اعضای هیات رییسه صحبتی با نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر علوم داشته باشند.

کد N375370

خواندنی از سراسر وب