سخنگوی وزارت امور خارجه :

مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: قانون اساسی عراق ظرفیت تامین خواسته های همه مردم این کشور را دارد و تردید نداریم هرفرد عراقی بدنبال حفظ یکپارچگی کشورش است و مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص  اظهار نظر برخی افراد در عراق که موضوع تجزیه این کشور  را مطرح کرده و در شرایط کنونی با طرح برخی مطالبات به این موضوع دامن می زنند، گفت : قانون اساسی عراق ظرفیت تامین خواسته های همه مردم این کشور را دارد و تردید نداریم هرفرد عراقی بدنبال حفظ یکپارچگی کشورش است و مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد .

افخم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از یکپارچگی و وحدت عراق حمایت می کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به ذوق زدگی رژیم صهیونیستی از برخی اظهارات و مضامین مبتنی بر تجزیه عراق اضافه کرد: بدون تردید مردم هوشیار عراق اجازه نمی دهند که توطئه ها و رویاهای خام رژیم صهیونیستی و دشمنان عراق واحد در منطقه تحقق یابد.