تهمت و تهدید دولت از سوی احمدی‌نژادی‌ها/ روزشمار 1110 روزه برای پایان دولت روحانی و آغاز دوباره احمدی نژاد

احمدی نژاد

شخصیت‌های ارزشمندی مانند دکتر احمدی‌نژاد با استفاده از دستگاه گسترده تبلیغاتی وابسته به دولت و جریان‌های سیاسی حامی آن، ترور شخصیت می‌شوند.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت؛

عزم احمدی‌نژادی‌ها برای بازگشت آنقدر جدی است که مطمئن هستند دولت بعدی از آن آنهاست. به روحانی پیام دادند و با اطمینان گفتند که قسم‌هایش خوف‌انگیز است اما دولت بعدی برای آنهاست. روزشمار گذاشتند و گفتند 1110 روز دیگر دولت از آن «دکتر» آنهاست. خط و نشان‌شان تکلیف یک موضوع را اما به خوبی روشن کرد. مشخص شد که محمود احمدی‌نژاد نه تنها سودای بازگشت دارد که بلکه به انتخابات مجلس هم راضی نمی‌شود و تنها می‌خواهد به جایگاه قبلی‌اش بازگردد. اطرافیانش تلاش زیادی کرده بودند که نقشه‌شان لو نرود اما کمی شتابزده جلو رفتند. در یک سالگی دولت جدید نقشه شان لو رفت. حالا دیگر بازی «دوستی یا جدایی احمدی‌نژاد از مشایی»، «مراسم‌های کوچک و محلی برای احمدی‌نژاد» و «حضور او در مراسم‌های مختلف» روشن شد. تکه‌هایی از پازل بازگشت به پاستور که می‌خواهند طی 1110 روز باقی مانده آنها را کنار هم بچینند و از پله‌های پاستور بالا بروند. محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد بازگردد به جایی که هشت سال حضورش در آن جا مشکلات متعددی را برای دولت یازدهم پدید آورده است. در این میان اما از همین حالا دولت را متهم کردند که قصد دارد در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری مشغول هدف‌گذاری‌های خاص است. دولت را متهم کردند که می‌خواهد جلوی بازگشت احمدی‌نژاد به جامعه را بگیرد. پروژه‌شان را به‌گونه‌یی جلو می‌برند که از همین حالا و در شرایطی که دولت مشغول حل مشکلات هشت سال اخیر است با شوک هدف‌گذاری در انتخابات بعدی مواجه کنند. تهدید و اتهام‌های وارد شده از سوی احمدی‌نژادی‌ها به دولت آن هم در یک سالگی این دولت آنقدر عجیب است که باور آن قابل قبول نیست.


نخستین واکنش و شاید افشا‌کننده اصلی این پروژه عبدالرضا داوری بود. مردی که اطمینان عجیبی دارد که شرایط به نفع آنان در حال جلو رفتن است. به گزارش خبرگزاری آریا، عبدالرضا داوری چهره رسانه‌یی نزدیک به احمدی‌نژاد و مدیرمسوول سابق روزنامه شهروند در دولت دهم در صفحه فیسبوک خود نوشت؛ آقای روحانی عزیز، به امید خدا شما دولت دوازدهم را به دکتر ما تحویل خواهید داد. ما تنها باید 1110 روز منتظر بمانیم.


کمی آن‌طرف‌تر علی اکبر جوانفکر، یکی دیگر از افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد انتقادات تندی علیه رییس‌جمهور مطرح کرد. اظهارات تندی که از همین حالا رییس‌جمهور و همکارانش را مشغول برنامه‌ریزی برای انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری دانست. وی با اشاره به قسم جلاله چند روز پیش رییس‌جمهور برای تکرار نشدن مشکلات هشت سال اخیر در کشور گفت: سوگند آقای روحانی بیش از هر چیز خوف‌انگیز به نظر می‌رسد و این نگرانی را در میان مردم و صاحبنظران سیاسی به وجود آورده است که آیا دولت یازدهم به عنوان مجری انتخابات، از هم‌اکنون سرگرم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خاص در انتخابات آتی است؟ آیا می‌خواهد به هر قیمت ممکن از تحقق اراده و خواست مردم برای بازگشت دکتر احمدی‌نژاد به صحنه مدیریتی کشور جلوگیری کند؟ آیا سه بار سوگند جلاله رییس دولت یازدهم برای تکرار نشدن دوران مشعشع دولت‌های نهم و دهم، شائبه برنامه‌ریزی دولت روحانی برای منحرف کردن اراده و خواست واقعی مردم و خدای ناکرده دستکاری در آرای مردم را به اذهان عمومی متبادر نمی‌سازد.


توهم انتقام دولت از احمدی‌نژاد!


جوانفکر که خاطرات شیرینی از دوره مدیریت احمدی‌نژاد دارد در توضیح هدف طرح این پرسش‌هایش می‌گوید: طرح این پرسش‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که خاطره شیرین دوران مدیریت دکتر احمدی‌نژاد با وجود سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی از یک سو و ناکارآمدی و ناتوانی آشکار دولت یازدهم در اداره امور کشور با وجود همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها از سوی دیگر، اینک اذهان مردم را معطوف به بازگشت مجدد دکتر احمدی‌نژاد به عرصه قدرت اجرایی کشور کرده است.


اظهارات آقای روحانی را می‌توان صف آرایی زود هنگام در برابر این مطالبه عمومی مردم تلقی کرد. او اما دستورهای اخیر روحانی برای بهبود شرایط کشور را «اشرافی» دانسته است و گفت: معلوم است که تا وقتی شاهد استمرار حاکمیت تفکر مدیریتی طبقه اشراف بر امور اجرایی کشور باشیم، شخصیت‌های ارزشمندی مانند دکتر احمدی‌نژاد با استفاده از دستگاه گسترده تبلیغاتی وابسته به دولت و جریان‌های سیاسی حامی آن، ترور شخصیت می‌شوند و تلاش مجدانه‌یی به عمل می‌آید تا از ظهور مجدد چنین شخصیتی در صحنه مدیریت عالی کشور جلوگیری به عمل آید. برهمگان مبرهن شده است که چه قلم‌ها، زبان‌ها و دست‌هایی به کار افتاده‌اند تا به نمایندگی از سوی دولت مستکبر امریکا و بالاخص رژیم صهیونیستی، از دکتر احمدی‌نژاد انتقام بگیرند.
کد N374472