آیت الله مهدوی کنی پلک می‌زند

آیت‌الله مهدوی کنی

سخنگوی تیم معالج آیت الله مهدوی کنی از تنفس بدون دستگاه رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داد و افزود : ایشان امروز چشم های خود را باز کرده و در حال پلک زدن هستند.

دکتر فضل‌الله صفی سخنگوی تیم معالج آیت‌الله مهدوی کنی به تشریح آخرین وضعیت جسمانی ریاست مجلس خبرگان رهبری پرداخت وتصریح کرد: دستگاه های تنفسی همچنان به آیت‌الله مهدوی‌کنی وصل است اما بر روی وضعیتی قرار دارد که بیمار خودش تنفس می کند و دستگاه ها فقط به ایشان کمک می کند.

وی افزود: اکنون آیت الله مهدوی کنی فعالیت پلک زدن چشم و اه کشیدن را دارد و این نشان دهنده سالم بودن ساقه مغز است ولی هنوز بخشی از مغز که مسئولیت هوشیاری و فعالیت های دیگر را دارد همان وضعیت سابق را دارد و تغییری نکرده است.

وی عفونت ریوی به وجود آمده از هفته قبل را کاملا کنترل شده ارزیابی کرد و در ادامه افزود: با توجه به تنفس خودبه خودی آیت‌الله مهدوی کنی از دستگاه تنفسی جدا شدند.
کد N374466