شورای نگهبان باز هم قانون حمایت از بیکاران را رد کرد

روابط عمومی شورای نگهبان خبر داد:

 طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که قبلا توسط شورای نگهبان برای رفع اشکالات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، مجددا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اشکال قبلی شورای نگهبان در مورد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(بار مالی) هنوز رفع نشده بود.
همچنین طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ایرادات و ابهاماتی نسبت به مواد مختلف از جمله ایراد بار مالی هنوز باقی بود؛ بنابراین جهت رفع ایرادات به مجلس برگشت داده شد.

 

17302

کد N373911