هیلاری کلینتون : اسنودن در صورت بازگشت به آمریکا محاکمه خواهد شد

اسنودن,کلینتون

نیویورک، ایرنا- هیلاری کلینتون وزیرسابق امور خارجه آمریکا ویکی ازنامردهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 در خصوص پرونده ادوارد اسنودن مامور سابق سازمان سیا که به روسیه پناهنده شده است، گفت: اسنودن می تواند به آمریکا باز گردد اما به محض بازگشت باید محاکمه شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا هیلاری کلینتون روزگذشته به روزنامه گاردین گفت که در صورتی که اسنودن به آمریکا بازگردد باید بتواند بطور قانونی وعلنی ازتصمیم خود برای درز دادن اسناد سری سازمان امنیت این کشور دفاع کند.

وی اظهار داشت: اگر اسنودن قصد بازگشت به آمریکا را داشته باشد وی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، این تصمیمی است که خود وی باید بگیرد که آیا می خواهد در روسیه و تحت الحمایه پوتین باقی بماند یا نه.

وی افزود : به عنوان یک حقوقدان معتقدم که اسنودن حق دارد در دادگاه از خود دفاع کند.

کلینتون در این گفت وگو همچنین خواستار حمایت از جریان به اصطلاح میانه رو نظامی مخالفان سوری شد وگفت که باید دولت آمریکا این کار را به صورت جدی انجام می داد.

وی افزود : دولت آمریکا به منظور مبارزه با داعش بطور جدی به آموزش و آماده کردن نیروهای مسلح میانه رو سوری دست زده است.

اروپام 1908/1859
کد N373881