یک رهبر جدایی خواهان شرق اوکراین خواستار کمک نظامی مسکو شد

روسیه,جدایی خواهان

تهران - ایرنا - یک رهبر جدایی خواهان شرق اوکراین روز جمعه مصرانه از روسیه خواست یا برقراری یک آتش بس را تضمین کرده یا اینکه نیروهایش را برای کمک به دفع نیروهای طرفدار کی یف گسیل دارد وهشدار داد که یک شهر کلیدی تحت کنترل جدایی خواهان ممکن است بزودی سقوط کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازمسکو، ایگور استرلکوف وزیر دفاع خود خوانده جمهوری خلق دونتسک به شبکه خبری لایف نیوز که طرفدار کرملین است؛ گفت : ˈ اگر روسیه یک آتش بس را تضمین یا از ما حمایت نکند، مردم روس ساکن در اینجا نابود خواهند شد. ˈ

وی با اشاره به شهری درشرق اوکراین که سنگرگاه جدایی خواهان محسوب می شود؛ گفت: ˈ این اتفاق ظرف یک هفته یا حداکثر دو هفته رخ خواهد داد و اسلاویانسک نخستین جایی است که نابود خواهد شد. ˈ

استرلکوف عدم تمایل آشکار روسیه برای اعزام نیرو به اوکراین را تقبیح کرد و افزود : وی و رفقایش آماده ادامه نبرد تا حد لازم هستند.

وی گفت : ˈ روسیه خواهان کمک ( به شورشیان ) برای وحدت با مردم خود نیست . ˈ

وی افزود :ˈ پذیرش اینکه ما ظرف سه ماه هیچ کمکی دریافت نکرده ایم بسیار سخت است . ˈ

پیش ازاین مناقشه، اسلاویانسک واقع درمنطقه صنعتی دونتسک ازیک جمعیت حدود 120 هزار نفری برخوردار بود. اما درگیری های شدید بین جدایی خواهان و نیروهای وفادار به کی یف آن را در واقع به یک شهر ارواح تبدیل کرد.

غیر نظامیانی که از اسلاویانسک فرار نکرده اند اکنون به طور مرتب با کمبود آب و برق روبرو هستند.

متر جمام 1403/1859
کد N373772