هشدار نخست وزیر ایتالیا در زمینه مهاجرت غیر قانونی /مدیترانه مرز اروپا است

باروزو,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر ایتالیا در نخستین دیدار رسمی خود به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا با رییس کمیسیون اروپا ،به مساله مهاجرت های غیر قانونی اشاره کرد و هشدار داد: مدیترانه دریای ایتالیا نیست بلکه مرز اروپا است.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر ایتالیا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ˈخوزه مانوئل باروزˈ افزود: ایتالیا برای اداره موج مهاجرات های غیرقانونی قصد کمک به مقامات لیبیایی را دارد و ما رسما از کمیساریای عالی برای پناهندگان ملل متحد درخواست کمک می کنیم.

رنتزی گفت: برای مقابله با مساله مهاجرت ها (غیر قانونی) نیاز به همکاری جمعی اروپا است. در این ساعات شمار زیادی از زنان و مردان و کودکان خود را به سواحل ایتالیا رسانده اند و ایتالیا نیز انها را نجات می دهد.

مدیترانه قلب اروپا است و نیاز به یک سیاست اروپایی است ما در این باره با فرانسه نیز صحب کردیم و نیاز به تقویت آژانس Frontex است .

رنتزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید امید و اشتیاق را به شهروندان اروپایی باز گرداند و هدف ما در طول شش ماه ریاست در اتحادیه اروپا بازگرداندن امید و اشتیاق به اروپا است.

رنتزی حرکت اصلاحات مالیاتی، عدالت و انتخابات اشاره کرد و گفت که این اصلاحات یک هزار روز طول می کشد و از سپتامبر امسال آغاز شده و در ماه مه 2017 خاتمه خواهد یافت.

نخست وزیر ایتالیا گفت: ایتالیا باید ساده تر شود تا بتواند قوی تر باشد ایتالیا در انتظار مسیر تغییرات عمیق است.

باروزو نیز در گفت و گو با خبرنگاران پس از دیدار با رنتزی گفت: اروپا نیاز به اشتیاق رنتزی دارد. او می تواند همیشه روی حمایت کمیسیون اروپا حساب کند.

وی افزود: دستور کاری رنتزی بلندپروازانه ولی واقعگرایانه است و رویکرد او به مشکلات، هوشمندانه است زیرا رنتزی تقصیر اوضاع حساب های ایتالیا را به گردن اروپا نمی اندازد بلکه تاکید دارد که اولویت ایتالیا انجام اصلاحت لازم است.

باید روی رشد اقتصادی و اصلاحات مترکز شد و کمیسیون اروپا نیز برای ادامه این راه اماده همکاری با رییس دوره ای است. ما برای ساختن یک اروپای قوی نیاز به یک ایتالیای قوی و اشتیاق اروپاگریانه رنتزی داریم.

وی افزود: این اتحادیه اروپا نیست که اصلاحات را تحمیل می کند بلکه ایتالیا به آن نیاز دارد . برنامه اصلاحات ایتالیا هم خط با سفارشات کمیسیون اروپا است اما حتی اگر اتحادیه اروپا نبود یقین دارم که ایتالیا نیاز به این اصلاحلات داشت.

وی در پایان گفت: کشورهای ما نیاز به رقابت بیشتر و نظم مالیاتی و اصلاحاتی که رنتزی بطور شجاعانه مطرح کرد و همچنین سرمایه گذاری برای کار و رشد اقتصادی دارند.

اروپام ** 2171 ** 1917
کد N373770