پاکستان جاسوسی آمریکا را اقدام غیر قابل قبول خواند

آسیا اقیانوسیه

سخنگوی حزب مردم پاکستان، جاسوسی آمریکا از این حزب را یک اقدام غیر قابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستان گزارش دادند که حزب مردم پاکستان ضمن محکومیت جاسوسی آمریکا از این حزب و حزب حاکم بهاراتیا جاناتای هند در سال 2010 که بزرگترین و اصلی ترین حزب اپوزیسیون این کشور بوده خواستار حل این مشکل از سوی اسلام آباد از طریق کانال‌ های دیپلماتیک با آمریکا شد.

در همین رابطه فرحت‌ الله بابار سخنگوی حزب مردم پاکستان در بیانیه ای، این اقدام آمریکا را یک اقدام غیر قابل قبول و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل خواند که باید محکوم شود.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان جاسوسی آمریکا در پاکستان را مغایر با قوانین بین‌ المللی خواند که تبعات سنگینی را به همراه دارد.