پاکستان خواستار آزادی اتباع خود از بازداشتگاه های هند شد

کد N373629