هفته آینده صورت می‌گیرد؛

حضور طیب‌نیا و نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس

محمدباقر نوبخت نیز روز سه‌شنبه هفته آینده برای ارائه گزارشی در زمینه اقدامات به‌عمل آمده در تدوین برنامه ششم توسعه، ارائه گزارش عملکرد (تخصیص) تبصره 22 قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور و همچنین جمع‌بندی مباحث مربوط به عملکرد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور (هدفمندی یارانه‌ها) در این کمیسیون حاضر می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در جلسه روز دوشنبه هفته اینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به سوالات نادر قاضی‌‍‌‌پور، علیرضا محجوب، مهرداد بذرپاش، ایرج عبدی، موسی‌الرضا ثروتی، رضا عبداللهی، سیدعبدالکریم هاشمی، منصور آرامی و ابوالقاسم جراره حضور پیدا می‌کند. 

محمدباقر نوبخت نیز روز سه‌شنبه هفته آینده برای ارائه گزارشی در زمینه اقدامات به‌عمل آمده در تدوین برنامه ششم توسعه، ارائه گزارش عملکرد (تخصیص) تبصره 22 قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور و همچنین جمع‌بندی مباحث مربوط به عملکرد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور (هدفمندی یارانه‌ها) در این کمیسیون حاضر می‌شود.

اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده با تشکیل جلساتی به درخواست عده‌ای از نمایندگان درباره نحوه هزینه کرد اعتبار ردیف 3-1015000 و اجرای تبصره ماده 84 آیین‌نامه داخلی در جلسه مشترک با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌کنند.

جلسه مشترک اعضای کمیسیون با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها) عصر روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.

کارگروه اجتماعی کمیسیون یکشنبه آتی طرح الحاق یک بند به ماده 17 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کارگروه اقتصادی کمیسیون روز دوشنبه رسیدگی به چگونگی تخصیص منابع بانکی را ادامه می‌دهد و سپس تحول نظام بانکی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روز سه‌شنبه نیز رسیدگی به طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی در این کارگروه ادامه می‌یابد.

کارگروه عمومی و دفاعی کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه به بررسی تفریغ بودجه سال 1391 کل‌کشور (حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی-خزانه) می‌پردازد.

کد N373540