دراعتراض به حمایت واشنگتن از جنگ در اوکراین/پرچم آمریکا در سن پترزبورگ به آتش کشیده شد

پرچم آمریکا,جنگ در اوکراین

مسکو- ایرنا- ده ها نفر از اعضای یک حزب روسیه با برگزاری اجتماع اعتراضی در مقابل سرکنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ با اعتراض به حمایت واشنگتن از بکارگیری زور توسط نیروهای اوکراینی درمناطق شرق این کشور، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

به گزارش ایرنا به نقل از کانال دوم تلویزیون دولتی روسیه، این اجتماع حوالی ظهر روز جمعه برگزار شد و در آن اعضای حزب غیرقانونی ˈروسیه دیگرˈ شرکت کردند.

شرکت کنندگان دراجتماع شعارهای ضدآمریکایی همچون ˈآمریکا عامل بی ثباتی جهان استˈ و ˈیانکی دستت کوتاه از اوکراینˈ و ˈمخالف جنگ در اوکراین هستیمˈ فریاد می زدند.

اجتماع کنندگان سیاست های جنگ افروزانه آمریکا دراوکراین را محکوم کرده وخواستار خودداری واشنگتن ازمداخله در امور این کشور و پایان عملیات جنگی در مناطق شرق و جنوب اوکراین شدند.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، اجتماع کنندگان چند بطری دودزا به سوی ساختمان سرکنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ پرتاب کرده وپرچم این کشور را به آتش کشیدند.

نگهبانان سرکنسولگری آمریکا یکی از شرکت کنندگان دراین اجتماع را بازداشت کرده و تحویل ماموران پلیس سن پترزبورگ دادند.

براساس اطلاعات رسانه های روسیه، ماموران امنیتی ومشاوران ویژه آمریکایی دراوکراین بطور گسترده فعالیت دارند.

این افراد به سران اوکراین مشورت می دهند وشمار زیادی از مزدوران آمریکایی از شرکت های غیردولتی این کشور درعملیات نظامی مناطق جنوب وشرق اوکراین شرکت دارند.

چندی پیش رسانه های روسی ازکشته شدن بیش از140 آمریکایی درنبردهای شرق اوکراین خبر دادند که حدود 30 نفر انها عوامل جاسوسی بودند.

اروپام/2242**۵۱۸**1859
کد N373451