روز یکشنبه؛

میرزاده به کمیسیون آموزش می‌رود

مجلس

بررسی طرح الحاق یك بند به ماده(17) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه بررسی طرح مدیریت ادارات كل، شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنائی و بررسی طرح آموزش همگانی قرآن كریم در خانه از دیگر برنامه‌های کمیسیون آموزش است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تبادل‌نظر و ارزیابی برنامه‌های آن دانشگاه در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون آموزش حاضر می‌شود.

همچنین بررسی طرح الحاق یك بند به ماده(17) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه بررسی طرح مدیریت ادارات كل، شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنائی و بررسی طرح آموزش همگانی قرآن كریم در خانه از دیگر برنامه‌های کمیسیون آموزش است.

کد N373431