پاسخ عراقچی به درخواست ناوی پیلای از 1+5

مذاکرات هسته ای,نشست93

وین - ایرنا - ˈسیدعباس عراقچیˈ سخنگوی گروه مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد که طرح مباحث حقوق بشری در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 به هیچ عنوان مطرح نبوده و قابل پذیرش هم نیست.

ˈناوی پیلایˈکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در حاشیه اجلاس وین در گفت و گو با خبرنگاران از کشورهای گروه 1+5 خواست که گفت و گو درباره مسائل حقوق بشر ایران را به طور مفصل در دستور کار خود در مذاکرات هسته ای قرار دهند.

عراقچی پنج شنبه شب در پاسخ به سوال ایرنا در باره این درخواست ˈناوی پیلایˈ از کشورهای عضو گروه 1+5گفت: مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. این را همه می دانند و چنین کاری نیز صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تنها تیتر خبری از اظهارات کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را در این زمینه دیده و دقیقا نمی داند که آیا او چنین چیزی گفته است یا نه، تاکید کرد: خانم پیلای شخصیت محترمی در سطح بین المللی است.

عراقچی افزود: ایشان به عنوان یک فرد باتجربه و مطلع شناخته می شود و بعید می دانم که این بدیهیات را درک نکرده باشد.

معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران تاکید کرد: همه طرفین ما در مذاکرات هسته ای نیز این را خوب می دانند که بحث حقوق بشر هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد.

اروپام** 1701 ** 1551
کد N372714