این خبر تکمیل می شود/ گزارش ششمین دورمذاکرات ایران و 5+1

رایزنی معاونین وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی در وین/ دیدار سه جانبه نمایندگان ایران، آمریکا و اروپا