سازمان ملل افزایش خشونتها در اراضی اشغالی و نوار غزه را محکوم کرد

آفریقا و خاورمیانه

محکومیت تشدید اوضاع امنیتی در مرز اراضی اشغالی و نوار غزه توسط سازمان ملل و ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و پاسخهای موشکی گروههای مقاومت در نوار غزه از اخبار فلسطین به شمار می رود.

 به گزارش خبرگزای مهر به نقل از منابع فلسطینی ، "ناوی پیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل  افزایش خشونتها و درگیری در میان مرزهای اراضی اشغالی و نوار غزه را به شدت محکوم کرد.

  همچنین به دنبال تشدید اوضاع امنیتی در قدس و افزایش خشونتها علیه فلسطینهایی ساکن د مناطق مختلف این شهر، گروههای فلسطینی در نوار غزه اعلام کردند که از ملت فلسطیین در کرانه باختری که آماج حملات و خشونتهای نظامیان و شهرک نشنیان صهیونیست قراگرفته اند حمایت می کنند. این در حالی است منابع پزشکی اعلام کردند که شمار افراد زخمی شده در جریان درگیریها میان نظامیان رژیم صهیونیستی و فلسطینها دستکم 200 نفر زخمی شده اند.

از سوی دیگر به دنبال ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و و پاسخهای موشکی گروههای مقاومت در این منطقه علیه شهرکهای صهیونیست نشین، مقامات صهیونیستی همچنان انگشت اتهام را به سوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گرفته و این جنبش را مسئول حملات موشکی اخیر می دانند.