سنگ اندازی سازمان ملل در مسیر گفتگوهای هسته ای ایران و 1+5

ایران در جهان

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد به دلیل نگران کننده بودن وضعیت حقوق بشر در ایران، باید این مسئله در گفتگوهای هسته ای لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دور ششم مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در حالی از امروز در وین آغاز شد که سازمان ملل مدعی لزوم افزوده شدن موضوع دیگری به مفاد این مذاکرات شده است.

بر این اساس کمسیون حقوق بشر سازمان ملل مدعی است مسائل حقوق بشری نیز باید در چارچوب این مذاکرات مورد بحث قرار گیرد. "ناوی پیلای" کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با اعلام این مطلب از برخی پرونده های قضایی در ایران به عنوان موارد نقض حقوق بشر نام برد.

وی در ادامه مدعی شد مواردی از قبیل اعدام مجرمان در ایران ناعادلانه بوده و موجب نگرانی جامعه جهانی است. این اظهارات همزمان با تلاش های رژیم صهیونیستی برای تحت الشعاع قرار دادن مذاکرات وین و جلوگیری از به نتیجه رسیدن آن بیان می شود.

گفتنی است تیم مذاکره کننده هسته ای ایران صبح امروز به منظور برگزاری ششمین دور مذاکرات هسته ای وارد وین شد. "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ایران در آستانه این مذاکرات در مقاله ای در روزنامه لوموند فرانسه نوشت: ایران اراده سیاسی جهت دستیابی به یک راه حل جامع درازمدت مورد توافق طرفین را دارد اما گفتگوها تنها زمانی می تواند به نتیجه موفقیت آمیزی برسد که کلیه طرفها به یافتن راه حل های قابل قبول طرفین که در راستای اهداف توافق شده مندرج در توافق موقت باشند متعهد شوند.