مجلس اوکراین به مقامهای نظامی این کشور رای داد

اوکراین,وزیر دفاع

تهران- ایرنا- پارلمان اوکراین به انتخاب های ˈپترو پوروشنکوˈ رییس جمهوری برای دو پست کلیدی در بخش نظامی رای اعتماد داد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه از کی یف، با انتخاب پوروشنکو و رای پارلمان، ˈوالری هلتیˈ رییس سابق سرویس حفاظت از مقامات رسمی به عنوان وزیر دفاع معرفی شد.

همچنین پارلمان، انتخاب ژنرال ˈویکتور موژنکوˈ را به عنوان فرمانده ستاد مشترک ارتش تایید کرد.

بر پایه این گزارش، متصدیان این دو پست کلیدی درحالی منصوب شدند که ارتش اوکراین در شرق کشور در حال انجام عملیات نظامی علیه جدایی طلبان هوادار روسیه است.

اروپام ** 9053 ** 1551
کد N372468