به دنبال تشدید درگیریها

رژیم صهیونیستی در " شعفاط "و مسجدالاقصی حکومت نظامی اعلام کرد

آفریقا و خاورمیانه

به دنبال تشدید خشونتها علیه شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف قدس، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فردا از آمد و شد فلسطینیها در مسجد الاقصی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمیادین، به دنبال ادامه درگیریها میان شهروندان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف قدس، رژیم صهیونیستی در منطقه "شعفاط" (محل ربوده شدن نوجوان فلسطینی که روز گذشته توسط صهیونیستها به شهادت رسید) حکومت نظامی اعلام کرد.

همچنین منابع صهیونیستی اعلام کردند که فردا(جمعه) از ورود شهروندان فلسطینی به مسجد الاقصی جلوگیری به عمل خواهند آورد.

از سوی دیگر شورای ملی فلسطین خواهان حمایتهای بین المللی از فلسطینیها در برابر جنایتهایی که شهرک نشینان و نظامیان رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی مرتکب می شوند، شد.

این در حالی است که رسانه ها اعلام کردند که در جریان درگیری میان فلسطینیها و نظامیان رژیم صهیونیستی در دو روز اخیر بیش از 200 فلسطینی زخمی شدند.