انفجار در کابل

واحد مرکزی خبر نوشت:

صدای دو انفجار مهیب در شهر کابل شنیده شد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از کابل ، دقایقی پیش صدای انفجار از منطقه منتهی به فرودگاه کابل شنیده و دود غلیظی به هوا بلند شد.
شنیده ها حاکی از اصابت دو راکت به این منطقه دارد.

4949

 

کد N372184