خالد قدومی:

جهان اسلام باید برنامه یکسانی برای پیروزی جریان مقاومت داشته باشند

فلسطین

تهران- ایرنا - نماینده جنبش مقاومت اسلامی ˈحماسˈ، با بیان اینکه برخی کشورهای عربی باید سیاست های خود را درقبال صهیونیست ها تغییر دهند، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی دشمن همه است و جهان اسلام باید برنامه یکسانی برای پیروزی جریان مقاومت داشته باشند.

به گزارش ایرنا؛ ˈخالد قدمیˈ در برنامه گفت وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دوم سیما با تاکید بر وحدت جهان اسلام، گفت: مردم فلسطین در صورت پشتیبانی و حمایت مسلمانان جهان می تواند جایگاه واقعی خود را بدست آورند.

وی افزود: سکوت بین المللی به ویژه برخی کشورهای عربی موجب شجاعت صهیونیست ها در تکرار جنایاتشان ضد مردم مظلوم فلسطین شده است.

قدومی با اشاره به اینکه رییس جنبش فتح ربوده شدن سه صهیونیست را محکوم می کند اما سخنی از بازداشت اخیر بیش از 600 فلسطینی بدست رژیم صهیونیستی نمی گوید، گفت: فتح و حماس هیچ گاه با هم سازش نمی کنند و حماس تنها برای آب و خاک به سازش با فتح تن دادیم.

نماینده جنبش حماس با بیان اینکه برخی کشورهای عربی از روز نکبت به این سو، به تدریج از مواضع خود عقب نشینی کردند، افزود: متاسفانه برخی کشورهای عربی توجهی به مردم فلسطین و مظلومیت آنان ندارند و در پنهان و آشکار مترصد برقراری رابطه با رژیم اشغالگر هستند و از سیاستهای دیکته شده پیروی می کنند .

وی همچنین با تشریح اهداف امام راحل از نامگذاری روز قدس، خاطرنشان کرد: روز قدس یک نماد جهانی است و بایستی مسلمانان در تمامی امور همچون روز قدس، یک صدا و با هدف واحد دشمنان را تحت فشار قراردهند تا به مقصود خود برسند.

حسین رویوران کارشناس مسائل سیاسی نیز در این برنامه با اشاره به زندانی بودن یازده هزار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی گفت: این تعداد فلسطینی بدست صهیونیست ها ربوده شدند حال آنکه رژیم صهیونیستی برای ربوده شدن 3 صهیونیست شهرک نشین چنین جنجال بزرگی به پا کردند.

وی افزود: در عرصه بین المللی برخورد مناسبی با صهیونیست ها نمی شود و این دست صهیونیست ها را بر استمرار جنایات ضد بشری باز گذاشته است.

رویوران گفت: صهیونیست ها می خواهند تضادی را که مقاومت لبنان و فلسطین در مقابل آنها ایجاد کرده به داخل مسلمانان بکشانند که نمونه آن جریان های تکفیری است.

وی افزود: سازمانی که به عنوان اتحادیه عرب شکل گرفت حتی یک گام در جهت آزادی فلسطین برنداشته است و این سازمان قابل خرید و فروش است و هیچ ارزشی ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: مسئله فلسطین در کشورهای عربی اولویت ندارد و تا این مسئله اولویت دار نشود وضع به این گونه خواهد بود.

رویوران در این حال با اشاره دشمنی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران افزود: هماهنگی های میان برخی سران کشورهای عربی و صهیونیست ها ضد ایران در حال شکل گیری است.

شبد**1488 ** 3404
کد N371813