شورای نگهبان طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات را تایید کرد

بررسی طرح ها

تهران- ایرنا- شورای نگهبان در جلسه روزچهارشنبه طرح «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» را بررسی و تایید کرد.

بگزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، چهار طرح از مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسه روزچهارشنبه اعضای شورای نگهبان بررسی شدند.

طرح دیگر،«طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» بود که قبلا توسط شورای نگهبان برای رفع اشکالات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، که مجددا امروز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اشکال قبلی شورای نگهبان در مورد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی (بار مالی) هنوز رفع نشده است.

همچنین «طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» نیز که قبلا توسط شورای نگهبان اعاده شده بود،پس از بررسی در جلسه امروز شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

«طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور» نیز در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ایرادات و ابهاماتی نسبت به مواد مختلف آن از جمله ایراد بار مالی هنوز باقی بود، بنابراین جهت رفع ایرادات به مجلس برگشت داده شد.

سیام*9254**1856
کد N371747