گزارش تصویری/

رجزخوانی تروریستها برای ارتش سوریه با موشک های جوشکاری شده