پاسخ مرکز پژوهشها به سخنگوی دولت درباره کار در ماه رمضان: دولت می تواند ساعات کار را کم کند

خانه ملت نوشت:

مرکز پژوهش های مجلس در پی سخنان رئیس این مرکز و سخنگوی محترم هیات دولت، توضیحاتی را براساس مصوبات قانونی منتشر کرد.

در پی سخنان کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تغییر ساعت شروع کار ادارات در ماه مبارک رمضان بدون مصوبه مجلس و در چارچوب قوانین موجود با تصمیم هیات دولت امکان‌پذیر است، محمدباقر نوبخت سخنگوی محترم هیات دولت در برنامه صبح با خبر شبکه خبر امروز ( چهارشنبه 11 تیرماه) در واکنش به سخنان دکتر جلالی عنوان نموده‌اند که انجام چنین تغییراتی نیازمند مصوبه مجلس است.

پیرو این اظهارات، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیحات ذیل را ارائه نمود:
مطابق ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد. اما مطابق ذیل همین ماده ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می تواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم و یا تغییر دهد. البته این امر علاوه بر اینکه مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته می باشد، مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در شش روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده اند.
همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر حکم کلی فوق، به موجب تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرائی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط؛ 1- سقف 44 ساعت کار در هفته و 2- تنظیم این ساعات در 6 روز هفته کاملاً باز می باشد و هیچگونه نیازی به قانونگذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می گرفته است عدم رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته بوده است و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزء امور اجرایی بوده و در اختیار دولت می باشد.
شایان ذکر است کاظم جلالی دوشنبه (9 تیرماه) در خصوص تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان سال جاری، گفته بود براساس تاکید قانون میزان ساعت کاری کارمندان می‌بایست در چارچوب حدود تعریف شده باشد و ساعت شروع و پایان آن با تصمیم هیات دولت قابل تغییر است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرده بود در قوانین بر رعایت 44 ساعت کاری کارمندان تاکید شده و دولت با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن می‌تواند بدون زیر پا گذاشتن قانون در جهت رفاه حال روزه‌داران گام بردارد.

 

45231

 

کد N371402