وزیر انرژی روسیه خبرداد:

مشارکت روسیه در احداث نیروگاههای برق در ایران

سیاست خارجی

وزیر انرژی روسیه در دیدار با سفیر ایران در این کشور از توافقات حاصله در سفر هیاتی از شرکت های برق روسیه به ایران خبر داد و اضافه کرد: احداث نیروگاههای برق در ایران از اولویت های همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی های دوره ای ایران و روسیه در حوزه انرژی ، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو امروز با آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار طرف روس از گسترش همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: در راستای توافقات روسای جمهور دو کشور ، گامهای بلندی در بخش همکاریهای انرژی ایران  و روسیه  برداشته شده است.

وی از توافقات حاصله در سفر هیاتی از شرکت های برق روسیه به ایران خبر داد و اضافه کرد: احداث نیروگاههای برق در ایران از اولویت های همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تشریح آخرین وضعیت همکاریهای دو کشور در بخش انرژی، گفت: وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه ای به کار با روسیه دارند. لذا باید به موازات توسعه همکاری در حوزه انرژی ، همکاریهای دو کشور در سایر حوزه ها ی مرتبط با این بخش ،از جمله  در بخش های بانکی و بیمه نیز گسترش یابد.