مصوبات امروز هیات وزیران برای بهبود محیط كسب و كار

دولت

هیات وزیران روز چهارشنبه در ادامه جلسه مشترك با استانداران سراسر کشور، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی برای رفع برخی از مشكلات صاحبان كسب ‌و كار پس از بحث و بررسی به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایش مداوم و بهبود محیط كسب و كار در كشور به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی كسب و كار از جمله مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران بود كه بر اساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی به منظور بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی كسب و كار موظف به ارتقا و ارائه شاخص‌های مرتبط شدند.

از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت، بهبود فضای كسب و كار و رویكرد گسترش تجارت فرامرزی بود كه به منظور كسب اطلاعات لازم در جهت پایش مداوم و بهبود مستمر فضای كسب و كار با رویكرد گسترش تجارت فرامرزی تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی موظف به اجرای اقدامات لازم شدند.