مصوبات امروز هیات وزیران برای بهبود محیط کسب و کار

مصوبات 93

تهران - ایرنا- هیات وزیران تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را که به رفع برخی از مشکلات صاحبان کسب و کار در امر تجارت توجه دارد و می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند، پس از بحث و بررسی تصویب کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پایش مداوم و بهبود محیط کسب و کار در کشور به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار از جمله مصوبات نخستین جلسه مشترک امروز هیات دولت با استانداران سراسر کشور بود.

بر اساس این مصوبه تمامی دستگاه های دولتی به منظور بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار موظف به ارتقا و ارائه شاخص های مرتبط هستند.

از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت، بهبود فضای کسب و کار و رویکرد گسترش تجارت فرامرزی بود که به منظور کسب اطلاعات لازم در جهت پایش مداوم و بهبود مستمر فضای کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت فرامرزی تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی موظف به اجرای اقدامات لازم شدند.

سیام**9012 **1449
کد N371309