نهاوندیان : شایعه حضورم در سازمان ملل کاملا بی پایه است

محمد نهاوندیان

محمد نهاوندیان ، رییس دفتر رییس جمهور که دیروز به عنوان یکی از میهمانان ویژه روز ملی صنعت و معدن به سالن اجلاس سران آمده بود ، درگفت وگو با خراسان برخی از شایعات درباره رفتن وی به نیویورک برای تصدی پست نمایندگی ایران در سازمان ملل را کاملا بی پایه دانست.

 
 


محمد نهاوندیان ، رییس دفتر رییس جمهور که دیروز به عنوان یکی از میهمانان ویژه روز ملی صنعت و معدن به سالن اجلاس سران آمده بود ، درگفت وگو با خراسان برخی از شایعات درباره رفتن وی به نیویورک برای تصدی پست نمایندگی ایران در سازمان ملل را کاملا بی پایه دانست.
رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که آیا برخی از شنیده ها درمورد تصدی پست نمایندگی ایران در سازمان ملل توسط جنابعالی و رفتنتان به نیویورک صحت دارد؛ دوباره تاکید کرد: {این شنیده ها} کاملا بی پایه است.
کد N370264