سازمان ملل درباره وضعیت خطرناک کودکان عراق هشدارداد

سازمان ملل

تهران - ایرنا - یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز سه شنبه هشدار داد که حملات شورشیان مسلح درعراق وضعیت بسیار بی ثبات وخطرناکی برای کودکان این کشور ایجاد کرده است .

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازمقر سازمان ملل ، ˈلیلا زروگیˈ (Zerrougui) نماینده وی‍ژه سازمان ملل در امور کودکان ومناقشه های نظامی گفت : گزارش بسیار نگران کننده ای درباره استفاده از کودکان به عنوان سرباز، وسایر موارد نقض شدید حقوق کودکان درمناقشه عراق به دست ما رسیده است.

وی افزود : گروه تندرویی که درخط اول حملات درعراق قراردارد، ازسال 2011 به خصوص به دلیل حملاتش علیه مدارس، درفهرست سیاه سازمان ملل قرار داشته است.

این مقام سازمان ملل، این سخنان مربوط به وضعیت کودکان درعراق را درجلسه ای با خبرنگاران برای ارائه گزارش سالانه فعالیت های اداره تحت نظر خود بیان کرد.

گزارش این مقام سازمان ملل حاکی ازموارد نقض حقوق کودکان در23 وضعیت نزاع و بحران در سرتاسر جهان است.

وی هفت ارتش ملی درجهان و50 گروه مسلح رااز جمله درکشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی وسوریه، به استفاده ازکودکان به عنوان سرباز متهم کرد.

رسانام**1078**1859
کد N369840