پوتین آمریکا را مسوول تیرگی روابط با روسیه دانست

روابط,آمریکا

مسکو- ایرنا - ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه با اشاره به تیرگی روابط روسیه و آمریکا، واشنگتن را مسئول وضعیت پیش آمده در روابط دو کشور دانست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پوتین روزسه شنبه درجمع سفرای روسیه درکشورهای مختلف در مسکو گفت : روابط روسیه وآمریکا درشرایط خوبی نیست ومسکو مسوول این وضعیت نیست.

وی اضافه کرد: ما همواره تلاش کرده ایم شرکای قابل پیش بینی باشیم و امور را بطور برابر پیش ببریم اما غالبا منافع قانونی ما نادیده گرفته شده است.

پوتین گفت : نباید اجازه بدهیم وضعیتی پیش بیابد که در سازمان ها و نشست های بین المللی نظاره گری باشیم که هیچ نقشی را ایفا نکنیم و در مسایل کلیدی حق رای نداشته باشیم.

وی درادامه سخنان خود بر لزوم تقویت جهت شرقی دیپلماسی روسیه تاکید کرد واظهارداشت: باید در وهله اول از پتانسیل قابل توجه منطقه آسیا واقیانوس آرام برای پیشرفت روسیه به ویژه مناطق سیبری وخاور دور استفاده کرد.

رییس جمهوری روسیه برضرورت تقویت همه جانبه روابط ومشارکت راهبردی با چین تاکید کرد وگفت: درسطح بین المللی همکاری های گسترده وپایداری میان روسیه وچین برقرار شده است.

وی اضافه کرد: اشتراک مواضع روسیه وچین درمسایل منطقه ای وبین المللی پایه واساس روابط مستحکم دو کشور را تشکیل می دهد.

پوتین اضافه کرد : دوستی روسیه وچین علیه کسی هدف گیری نشده است و اتحاد نظامی با این کشور ایجاد نمی کنیم.

وی به اولویت روسیه درتوسعه روابط با کشورهای آسیایی وآفریقایی وآمریکای لاتین اشاره کرد.

رییس جمهوری روسیه درادامه سخنان خود به سیاست های غرب به رهبری آمریکا برای برتری نظامی درجهان اشاره کرد وآن را به باد انتقاد گرفت.

وی افزود : امیدواریم واقعگرایی برتری یابد واین کشورها ازبلندپروازیها برای ایجاد ˈ سربازخانه جهانیˈ و تلاش برای همگون سازی و یکنواخت کردن رفتار دیگر کشورها و تحمیل اراده خود بر آنها صرف نظر کنند.

وی اضافه کرد : روابط بین کشورها باید بر اساس برابر و توام با احترام متقابل و توجه به منافع یکدیگر برقرار شود.

رییس جمهوری روسیه مساله اوکراین را نمونه ای از تلاش برای بازداشتن روسیه و ایجاد کانون تنش در نزدیکی مرزهای این کشور عنوان کرد.

وی افزود : این مساله ریشه عمیق درتاریخ دارد وبدیهی است که این سیاست پس از پایان جنگ سرد هم متوقف نشده است.

پوتین گفت : هموطنان ما (روس های مقیم اوکراین) ومنافع قانونی آنها که در کنوانسیون های اروپایی تضمین شده بود، درمعرض خطر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد : روسیه نمی توانست مردم کریمه را دربرابر حملات افراط گرایان تنها بگذارد.

وی همچنین درمورد وقوع حوادثی مشابه مساله اوکراین درکشورهای اروپایی هشدار داد و افزود : کشورهای اروپایی باید سیستم ویژه تضمین امنیت خود را به وجود آورند تا حوادثی همچون لیبی وسوریه وعراق واوکراین در آنجا رخ ندهد.

وی ادامه داد : باید ترتیبی داده شود تا درعرصه اروپایی هیچ گونه کودتا وتغییر غیرقانونی دولت ها ومداخله خارجی وتهدید وشانتاژ روابط بین کشورها وتشویق افراط گرایان ونیروهای سیاسی نژادپرست رخ ندهد.

رییس جمهوری روسیه گفت : این مساله به ویژه برای جمهوری های شوروی سابق خطرناک است.

وی افزود : زیرا کشوری که ازنظر سیاسی واقتصادی هنوز روی پای خود نایستاده است و ساختار سیاسی پایدار ندارد باید با دقت فراوان واحترام به قوانین اساسی توجه کند.

پوتین ادامه داد : حتی درکشورهای اروپای غربی وشرقی که درنگاه اول وضعیت خوبی دارند، اختلافات بین قومی وجود دارد که هر لحظه می تواند تشدید شود.

وی همچنین گفت که قوانین بین المللی باید برای همه یکسان باشد و همه کشورها آن را اجرا کنند.

پوتین بر ضرورت نقش مرکزی سازمان ملل و اجرای تصمیم های آن در مسایل بین المللی و منطقه ای تاکید کرد.

رییس جمهوری روسیه درادامه سخنان خود بر موضع کشورش در مورد اختلافات گازی با اوکراین وضرورت انجام تعهدات کی یف درقراردادهای گازی با مسکو تاکید کرد.

وی خواستار پرداخت کامل بدهی گازی اوکراین به روسیه که بالغ بر4میلیارد دلار است شد و گفت : روسیه درمساله گازی با اوکراین تسلیم هیچ گونه فشار خارجی نمی شود.

اروپام/2242**۵۱۸**1859
کد N369755