حجت الاسلام شجونی:

برگزاری جلسه جامعه روحانیت به ریاست آیت الله موحدی کرمانی / بررسی وضعیت جسمی آیت الله مهدوی کنی

احزاب و تشکلها

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت با اعلام خبر برگزاری جلسه هفتگی جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی گفت: ما در این جلسه دستور کار خاصی نداشتیم و بیشتر در مورد وضعیت جسمی آیت الله مهدوی کنی بحث و گفتگو کردیم.

حجت الاسلام جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر برگزاری جلسه هفتگی جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی گفت: ما در این جلسه دستور کار خاصی نداشتیم و بیشتر در مورد وضعیت جسمی آیت الله مهدوی کنی بحث و گفتگو کردیم.

آیت الله محمد رضا مهدوی کنی موسس و رییس جامعه روحانیت مبارز، در حال حاضر به دلیل سکته در بستر بیماری به سر می برد و به همین دلیل در غیاب آیت الله مهدوی کنی، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی به عنوان قائم مقام ریاست جامعه روحانیت مبارز عهده دار کارهای جاری این تشکل است.