مصوبه جدید دولت برای سازمان بیمه سلامت ایران

سلامت

تهران-ایرنا-مصوبه جدید دولت برای سازمان بیمه سلامت ایران به تصویب رسید.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این مصوبه آمده است:

با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران وحق بیمه دریافتی آن سازمان صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می شود؛ وجوه مذکوروحق بیمه های دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 محسوب می شود.

درادامه این مصوبه آمده است: با تصویب دولت وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران وحق بیمه دریافتی این سازمان از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 محسوب می شود.

این مصوبه را هیات وزیران در جلسه چهارم تیرماه 93 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور وبه استناد اصل 134 قانون اساسی تصویب کرده است.

همچنین این مصوبه در تاریخ 8 تیرماه 93 از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است.

براساس بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی( انسانی، حیوانی، گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات هستند .

سیام/ 9136**1856
کد N369699