دبیرستاد حامیان دولت:

حاصل مذاکره با گروه1+5 رقابت اقتصادی ایران دردنیا بوده است

مذاکرات هسته ای

تهران - ایرنا- دبیرستاد حامیان دولت با بیان اینکه حاصل پنج دوره مذاکرات قبلی دولت ایران با گروه1+5، تعامل اقتصادی با دنیا بوده است، گفت: در حال حاضر کشورهای اروپایی برای دسترسی به بازاراقتصادی ایران از یکدیگر سبقت می گیرند.

ˈعلیرضا ناطقیˈ روز سه شنبه در گفت وگوبا خبرنگارسیاسی ایرنا افزود: چنانچه در این دور مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیم و توافقات هسته ای به وقت اضافه کشانده شود،این موضوع به نفع ایران پایان خواهد یافت چرا که این امرموجب تسهیل بیشتر تعاملات اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا خواهد شد.

وی درادامه تصریح کرد:علاوه براین دردور بعدی مذاکرات هسته ای،ایران حق انتخاب کشور طرف مذاکره را دارد و قادر است در صورت لزوم اقدام به تحریم برخی کشورها کند.

ناطقی شرکت درمذاکرت هسته ای با گروه 1+5 را ˈانجام وظیفهˈ تلقی کرد و گفت:برای خروج از بحران و تنش های سیاسی کشور مکلفیم تا از گروه مذاکره کننده هسته ای که همان فرزندان انقلاب هستند، حمایت کنیم .

وی با بیان اینکه عده ای قصد مخدوش کردن نتایج مذاکرات هسته ای را دارند و باکوچک شمردن نتایج مذاکرات،به نفع منافع خود و نه مصالح کشور تلاش می کنند افزود:این افراد قصد دارند همواره نتایج مذاکرات هسته ای به نتایج خوبی نرسد و دوست ندارند کشور به ثبات سیاسی و اقتصادی برسد.

دبیر ستاد حامیان دولت با اشاره به موفقیت های مطلوب دولت یازدهم در مباحث سیاسی،اقتصادی و بهداشتی نیز گفت:وظیفه همه مردم است تا با آگاهی از نیات این افراد از گروه مذاکره کننده که فرزندان انقلاب به شمار می آیند حمایت کنند تا شاهد اتفاقات خوبی درتوافقات هسته ای باشیم.

ˈدور ششم مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 در وین از امروز آغاز شده و قرار است توافقات نهایی 29 تیرماه به امضا برسد.ˈ

سیام/ (4) 9136**1856
کد N369574