طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد:

اختصاص شعبه برای رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز

سیاست داخلی

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیار اختصاص شعبه و یا شعبی را برای رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز به رؤسای كل دادگستری‌های سراسر كشور تفویض كرد.

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیار اختصاص شعبه و یا شعبی را برای رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز به رؤسای كل دادگستری‌های سراسر كشور تفویض كرد.

به گزارش ایلنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

در اجرای بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 3/10/92 بدینوسیله به رؤسای محترم كل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز و صدور حكم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.

کد N369564