عضو کمیسیون عمران در گفت و گو با ایلنا:

استیضاح سیاسی اثر معکوس دارد

مجلس,استیضاح,وزیر علوم

طرح سوال جدید از وزیر کشور و همچنین طرح استیضاح وزیر کشاورزی بیشتر رنگ و بوی رقابت های سیاسی و جناحی دارد.

عضو کمسیون عمران مجلس گفت: اگر طرح سوالات و استیضاح‌ها نقش رقابت جناحی و گرو کشی سیاسی داشته باشند به اهداف اصلی خود نمی‌رسند و اثر معکوس خواند داشت. من فکر می‌کنم که برخی و نه همه طرح سوالات و استیضاح‌ها شکل سیاسی و جناحی دارند.

عبدالکریم حسین زاده در گفت‌وگو با ایلنا به طرح سوالات و استیضاح‌های اخیر وزرا در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که طرح‌های سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص‌ها ابزار کاری نمایندگان در امور نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی کشور هستند. این ابزار اهداف مشخص داشته و در سطح عملکرد فنی وزارت‌خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حافظ منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی باشند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است از رفتار جناحی در طرح سوالات و استیضاح‌ها پرهیز کرد، افزود: اگر طرح سوالات و استیضاح‌ها نقش رقابت جناحی و گرو کشی سیاسی داشته باشند به اهداف اصلی خود نمی‌رسند و اثر معکوس خواند داشت. من فکر می‌کنم که برخی و نه همه طرح سوالات و استیضاح‌ها شکل سیاسی و جناحی دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد:وقتی طرح سوال یا استیضاحی از سوی نمایندگان در مجلس دنبال می شود لازم است از قبل طی جلساتی با نمایندگان در کمیسیون تخصصی مربوطه و همچنین جلسات مشترک با وزیر مرتبط مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. یعنی پیش از آنکه طرح سوال یا استیضاح به صحن علنی مجلس برسد باید راهکارهای رفع مشکلات و برنامه های جایگزین برای حل آن مورد بررسی قرار بگیرد.

حسین زاده با تاکید بر اینکه طرح سوال جدید از وزیر کشور و همچنین طرح استیضاح وزرای جهاد و کشاورزی بیشتر رنگ و بوی رقابت‌های سیاسی و جناحی دارد، تصریح کرد: شاید این رقابت‌های سیاسی و جناحی باعث شود که برخی جریان‌ها و جناح‌های سیاسی نزد اذهان برجسته شوند یا اینکه منافع یک حزب حفظ شود ولی طبعا چنین رقابت‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند حامی منافع ملی و مردمی باشد.

کد N368736