امیرعبداللهیان در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه:

قانون اساسی عراق مبنای راه حل سیاسی بحران این کشور قرار گیرد

سیاست خارجی

معاونین وزیران خارجه ایران و روسیه در این دیدار بر مخاطرات گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه و اثرات نامطلوب آن بر امنیت و ثبات جهانی تاکید کرده و خواستار توجه به اولویت مبارزه با تروریسم در خاورمیانه شدند و راه‌حل سیاسی را بهترین شیوه دستیابی به تفاهم در سوریه و عراق دانستند.

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با میخائیل باگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در امور خاورمیانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار دو طرف درباره مهم‌ترین مسائل منطقه و خاورمیانه از جمله بحران سوریه و عراق گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

معاونین وزیران خارجه ایران و روسیه در این دیدار بر مخاطرات گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه و اثرات نامطلوب آن بر امنیت و ثبات جهانی تاکید کرده و خواستار توجه به اولویت مبارزه با تروریسم در خاورمیانه شدند و راه‌حل سیاسی را بهترین شیوه دستیابی به تفاهم در سوریه و عراق دانستند.

امیر عبداللهیان در این دیدار بر اهمیت محور قرار گرفتن قانون اساسی عراق به عنوان مبنای هرگونه راه‌حل سیاسی برای بحران جاری در این کشور تاکید کرد.

کد N368704