توضیح شکست اروپایی کامرون در مجلس عوام

دیوید کامرون

تهران-ایرنا-ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلیس که به دلیل شکست تلاش هایش در ممانعت از انتخاب ˈژان کلود یونکرˈ به ریاست کمیسیون اروپا با انتقاد فراوان مواجه است، درنشست مجلس عوام این شکست را به پیروزی تعبیر کرد و گفت: انگلیس اکنون صدای اروپاست.

روزنامه انگلیسی ˈگاردینˈ در شماره روز سه شنبه خود گزارشی انتقادی از حضور روز گذشته (دوشنبه) کامرون در مجلس عوام منتشر کرد.

خبرنگار این روزنامه در مقاله ای به نام ˈشکست در اروپا برای ارتش بدون سرباز کامرون، پیروزی استˈ نوشت : کامرون با بهره گیری از زبان دو پهلو سخنان خود را اینگونه اغاز کرد، شکست، موفقیت است.

این سخنان با فریاد تحسین آمیز و تایید کننده قشون شکست خورده دولت او مواجه شد که روی نیمکت های مجلس عوام کنار و پشت سرش نشسته بودند.

وی برای دفاع از خود به دلیل شکست در متقاعد کردن سران اروپایی مبنی بر اینکه یونکر گزینه خوبی برای ریاست کمیسیون اروپا نیست، همچنین گفت: معاون نخست وزیر و رهبر حزب مخالف لیبرال دموکرات ها نیز با من موافق بود که یونکر گزینه نامناسبی برای این کار است.

به نوشته روزنامه گاردین بعد از آنکه کامرون درآخرین فراز از سخنانش انگلیس را اکنون ˈ صدای اروپاˈ نامید، ˈادوارد میلیبندˈ رهبر حزب محافظه کار انگلیس در مخالفت با سخنان او گفت: موضوع قضاوت و سنجش درست نخست وزیر است، وی در ابتدای آغاز رایزنی های خود از حمایت ˈآنگلا مرکلˈ صدراعظم آلمان و بسیاری از سران کشورهای اروپایی در مخالفت با ریاست یونکر بر کمیسیون اروپا برخوردار بود؛ اما در پایان رایزنی ها وی به کلی تنها ماند بعد از اینکه به همه اروپا توهین کرد و آنها را از راند.

به نوشته روزنامه گاردین، کامرون که معمولا به پاسخ دادن صریح و سریع به میلیبند عادت ندارد، حتی با وجود اینکه نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس عوام همچنان به تشویق وی می پرداختند، تنها به ساعتش اشاره و با نگاهی به رییس مجلس عوام یاداور شد زمان میلیبند پایان یافته است، اما این اقدام نیز موثر نیفتاد و میلیبند به انتقادات خود از کامرون ادامه داد.

در حالی که انتقادات داخلی از کامرون به دلیل تلاش بیهوده برای مخالفت با انتخاب یونکر تشدید شده است،این انتقادات در دیگر کشورهای اروپایی نیز منعکس شده و گزارش روزنامه فرانسوی ˈلا ووآ دو نورˈ، از نشست روز گذشته حضور کامرون در مجلس عوام حاکی از آن است که اد میلیبند که وی نیز با انتخاب یونکر مخالف است، شیوه مذاکره کامرون را با شرکای اروپایی زیر سوال برد و گفت : شاید حزب شما (محافظه کار) فکر کند که نتیجه مذاکرات انزوایی با شکوه برای شما در پی داشته است اما چنین نیست، این یک رسوایی کامل بود.

کامرون همچنین در پاسخ به یکی از نمایندگان، انتخاب یونکر را ˈرقم زدن روزی تاریک برای اروپاˈ خواند که می تواند روند اصلاحات را در آن ˈپیچیده ترˈ کند.

در همین حال روزنامه فرانسوی لاووا دو نور روز گذشته مواضع کامرون نسبت به یونکر را در مجلس عوام نسبت به قبل متفاوت برآورد کرد و افزود: کامرون که تا کنون به شدت با انتخاب یونکر برای ریاست کمیسیون اروپا مخالف کرده بود، دیروز (دوشنبه) در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد: ما باید با رییس کمیسیون اروپا همکاری کنیم همانطور که همواره برای تامین منافع ملی چنین کرده ایم.

کامرون که پیشتر بی نتیجه تلاش کرده بود تا شرکای اروپایی خود را به انتخاب نکردن یونکر برای ریاست کمیسیون اروپا متقاعد کند، روز دوشنبه برای توضیح شکستش به مجلس احضار شده بود. کامرون در مخالفت های خود با انتخاب یونکر نتوانست سران سایر کشورهای اروپایی را با خود همصدا کند و در نتیجه 26 تن از 28 عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل به یونکر رای دادند.

وی که یونکر را فردی ˈبیش از حد فدرالیستˈ و ناتوان در اصلاح ساختار اتحادیه اروپا می دانست در اظهاراتی که با استقبال نمایندگان مواجه شد، اعلام کرد: من دیشب (یکشنبه شب) با وی (یونکر) صحبت کردم و او برای پاسخ به نگرانی های انگلیس در مورد اتحادیه اروپا، اعلام آمادگی کرد.

نخست وزیر انگلیس در مقاله ای که یکشنبه در روزنامه ˈدیلی تلگرافˈ منتشر شده از آمادگی کشورش برای همکاری با رییس جدید کمیسیون اروپا خبر داده بود.

کامرون همچنین اعلام کرد: خروج از اتحادیه اروپا سرنوشت محتوم نیست. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان محافظه کار و اروپاستیز انگلیس منتظر چنین رویدادی هستند.

در همین حال ˈولفگانگ شوبلˈ وزیر اقتصاد آلمان در گفتگویی با نشریه انگلیسی ˈفایننشال تایمزˈ فرضیه خروج انگلیس را از اتحادیه اروپا ˈسناریوی فاجعه بارˈ و ˈغیر قابل تصورˈ خواند. این فرد نزدیک به ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان، معتقد است : انگلیس از منظر تاریخی، سیاسی، دمکراتیک و فرهنگی برای اروپا اجتناب ناپذیر است.

شکست کامرون در مخالفت با انتخاب یونکر به عنوان نامزد مد نظر سران اروپایی برای مقام ریاست کمیسیون اروپا همچنین افزایش احتمال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، موقعیت نخست وزیر این کشور را تضعیف کرده و انتقادات داخلی از وی را افزایش داده است.

میلیبند نیز پیش از این گفته بود انگلیس اکنون یک گام دیگر به درهای خروج از اتحادیه اروپا نزدیک شده است، این وضعیت خطری برای اقتصاد این کشور به شمار می رود. نخست وزیر خطری کامل و روشن را برای آینده انگلیس پدید آورده است. کامرون به جای اینکه در اروپا متحدان بیشتری برای لندن فراهم کند، ائتلاف ما را از بین می برد. احساس می کنم از آنجا که کامرون دیگر در مرکزیت حزب محافظه کار نیست و افراد درجه دو حزب او را به حاشیه رانده اند، این حزب نتوانسته راهبرد درستی برای ایجاد ائتلاف ها در اروپا طراحی کند، این امر اصلا در راستای تامین منافع ملی ما نیست.

قرار است در دیدار بعدی سران اتحادیه اروپا که 16 ژوئیه (25 تیرماه) در بروکسل برگزار می شود در مورد متصدیان سایر مقام های کلیدی اتحادیه اروپا تصمیم گیری شود.

ˈنایجل فراژˈ رهبر حزب افراطی استقلال انگلیس نیز شکست کامرون را ˈتحقیر صریح در اروپاˈ دانسته و گفته بود : فضای حاکم بر اتحادیه اروپا این است که از شر انگلیس خلاص شود تا اینکه شرایط عضویت لندن را تغییر دهد. رهبران اروپا، انگلیس را مایه دردسر می دانند که همواره در حال شکایت است.

اروپام**9157**9053 ** 1064
کد N368625