گزارش بی بی سی از تلاش ترکمان‌های شیعه برای مبارزه با داعش

بی بی سی فارسی با پخش این تصاویر گزارش داد در جنوب کرکوک، گروهی از ترکمانهای شیعه برای باز پس گرفتن روستاهای خود از دست داعش به این گروه حمله کرده اند.

گزارش بی بی سی از تلاش ترکمان‌های شیعه برای مبارزه با داعشبی بی سی فارسی با پخش این تصاویر گزارش داد در جنوب کرکوک، گروهی از ترکمانهای شیعه برای باز پس گرفتن روستاهای خود از دست داعش به این گروه حمله کرده اند.

 

 

 

52261

کد N368549